Sťažnosti a vrátenie tovaru

| Sťažnosti

Má zakúpený tovar nejaké vady alebo nedostatky, alebo objednaný tovar nedorazil? Potom dodržiavajte pravidlá pre sťažnosti:

 • Po zistení chyby nám bez zbytočného odkladu podajte reklamáciu.
 • O reklamácii nás informujte e-mailom na adrese info@wellness4you.cz. Popíšte závadu, výrobok a číslo objednávky alebo faktúry. Ak je to možné, priložte aj fotografie zobrazujúce chyby tovaru. Zároveň je vhodné nás bezodkladne informovať o tom, aké právo z chybného plnenia ste si vybrali: t. j. či máte v súlade s naším Reklamačným poriadkom záujem o doplnenie chýbajúceho tovaru, zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru, opravu tovaru alebo vrátenie peňazí (vrátenie peňazí môže byť realizované vystavením poukážky na nákup tovaru na našom e-shope alebo prevodom peňazí na váš bankový účet).
 • Ak reklamovaný tovar posielate prostredníctvom prepravnej spoločnosti, tovar riadne zabaľte do vhodného obalu, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu. Vrátený tovar nie je možné zaslať na dobierku, upozorňujeme, že takto zaslaný tovar neprijímame.
 • K zásielke je vhodné priložiť aj kópiu daňového dokladu (faktúry).

Sťažnosti sa vždy snažíme riešiť čo najrýchlejšie a k vašej spokojnosti. Všetky reklamácie sa riadia našimi platnými reklamačnými pravidlami, pred odoslaním reklamácie si ich prosím dôkladne prečítajte.

| Vrátenie bez udania dôvodu

Bolo so zakúpeným tovarom niečo inak, ako ste si predstavovali, alebo ste si nevybrali správne? V súlade s § 1829 Občianskeho zákonníka máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru a zakúpený tovar vrátiť bez udania dôvodu. Ak chcete túto možnosť využiť, postupujte podľa pravidiel pre odstúpenie od zmluvy:

 • O svojej žiadosti o odstúpenie od zmluvy nás informujte najlepšie e-mailom na adrese info@wellness4you.cz. Ak je to možné, priložte k e-mailu aj vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy.
 • Vrátený tovar musí byť nepoužitý, kompletný a nesmie mať poškodený obal. Upozorňujeme, že ste právne zodpovední za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním nad rámec nevyhnutný na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru (napr. ak kozmetiku určitý čas používate a potom sa ju rozhodnete vrátiť).
 • Ak ste v súvislosti s nákupom vráteného tovaru od nás dostali ďalší bezplatný tovar (darček), musíte vrátiť aj tento darček.
 • Ak posielate vrátený tovar prostredníctvom prepravnej spoločnosti, zabaľte ho riadne do vhodného obalu, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu. Tovar vraciate na vlastné náklady, preto zásielku nemožno poslať na dobierku – upozorňujeme, že takto zaslaný tovar neprijímame.
 • Vrátený tovar nám doručte bezodkladne, najneskôr však do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, spolu s vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy. K zásielke je vhodné priložiť aj kópiu daňového dokladu (faktúry).
 • Peniaze za tovar vrátane poštovného a balného vám vrátime do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
 • Záruka vrátenia sa nevzťahuje na výrobky osobnej starostlivosti ani na tovar predávaný so zľavou.
 • Odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu sa vzťahuje len na konečných spotrebiteľov, nie na podnikateľov a právnické osoby.
Nákupný košík